Ubezpieczenie życia i zdrowia

koszty leczenia, pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka...

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Przedstawimy oferty kompleksowej ochrony życia, zdrowia ubezpieczonego i członków jego rodziny, zwrotu kosztów leczenia, pobytu w szpitalu czy też świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodziców i teściów. Polisa zapewni także pomoc po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku m.in. poprzez wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zorganizowanie rehabilitacji, dostarczenie leków, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
W zakładce ubezpieczenia on-line znajdziemy prosty sposób na samodzielne zawarcie m.in. polisy NNW dziecka - tzw. ubezpieczenie szkolne, czy ubezpieczenie dla studenta rozszerzone o OC, wymagane szczególnie podczas odbywania praktyk.

Najczęściej wybierane:

  • Allianz
  • AXA
  • Compensa
  • Concordia
  • Warta
  • PZU

Kompatybilne z: