Ubezpieczenie domów i mieszkań

Ogień, zalanie, kradzież, OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie domów i mieszkań

Oferujemy ubezpieczenie domów i mieszkań od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży, zalania, przepięcia; uzupełnione możliwością skorzystania z pomocy interwencyjnej specjalisty m.in. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, ślusarza, mechanika sprzętu AGD, RTV, PC. Zakres zawarty w polisie spowoduje również możliwość skorzystania z lokalu zastępczego, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, pokrycie kosztów związanych z poszukiwaniem i usunięciem przyczyny powstania awarii.
Cena polisy to zwykle niewielki promil wartości chronionego majątku, a zapewniający bezpieczeństwo naszych klientów.

Najczęściej wybierane:

  • Allianz
  • Hestia
  • Link4
  • PZU
  • TUW

Kompatybilne z: