Ubezpieczenie w podróży

koszty leczenia, assistance, bagaż, transport medyczny, odpowiedzialność cywina

Ubezpieczenie w podróży

Polisa pokryje koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem czy wypadkiem. Wzbogacimy ją m.in. o ochronę naszego bagażu i sprzętu elektronicznego. Nie będziemy musieli martwić się o wyrządzoną przez nas szkodę na cudzej rzeczy czy innej osobie; ochronę zapewni nam OC.
Dodamy także assistance dla samochodu, którym podróżujemy.
Nasza ochrona w zakresie leczenia trwać będzie również w przypadku ataku terroru czy nieoczekiwanej wojny.
Na życzenie ubezpieczonego dołączymy ochronę w razie szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu w kosztach leczenia i nnw.

Najczęściej wybierane:

  • Allianz
  • Hestia
  • PZU

Kompatybilne z: